Toppmeny

Vad du kan göra

Erbjud din tid

Vi är en del av Wikimedias kultur, och den totalt överväldigande delen av bidragen kommer från frivilliga som bidrar på sitt sätt. Gör det du också.

Bli medlem

Ensam är inte stark. Det är tillsammans vi kan gära förändring. Bli en av våra medlemmar!

Skänk pengar

För att kunna ge stöd till frivilliga och för att kunna ge myndigheter och organisationer råd hur de kan dra sitt strå till stacken behöver vi en viss ekonomi. Du får gärna donera!

Som organisation

Är du en företrädare för en organisation som vill göra fri kunskap tillgänglig för fler? Läs mer här.