Toppmeny

Tillväxt

.
.
.

Bli medlem i Wikimedia Sverige och hjälp oss att påverka. 

Många har fortfarande bilden av Wikipedia som en webbplats med otillförlitlig eller obekräftad information. Genom att visa på att Wikipedia är en encyklopedi av hög kvalité hoppas vi på att kunna motverka denna fördom. Vi informerar även om att Wikipedia idag kräver att påståenden är källbelagda och, liksom tidigare, inte tillåter egen forskning. Vi förordar även källkritik, även utanför Wikipedia, och förklarar hur man med hjälp av källorna och historikfunktionen kan skapa sig en egen uppfattning av innehållet i en artikel.

Genom att öka och förbättra innehållet gör vi vårt material än mer användbart. Mer material innebär att fler människor kan få nytta av våra projekt. Om fler ser nyttan i materialet ökar även möjligheten för fler att se nyttan av att bidra med egen information. Detta leder i sin tur till än mer och än bättre material.

Vi jobbar på många fronter som till exempel med Europeana Fashion (nya användargrupper), Wikipedian in Academy (spetskunskap) och Wiki Loves Monuments (kulturarvsdokumentation).